Instab

Mental coach

De laatste jaren is het belang van geestelijke gezondheid sterk toegenomen. Stress heeft daar een grote invloed op, en volgens peilingen is dat vooral het geval in beroepsomgevingen. Behalve bedrijven wenden ook individuen zich steeds vaker tot professionals voor hulp.. Als je gelooft dat ook jij mensen kunt helpen met Stressmanagement en gemotiveerd bent om dat te doen, leer je alles wat je nodig hebt in een Mental Coach Training programma.

Ondersteuning bij het omgaan met stress door mentale coaching

Van mensen wordt tegenwoordig verwacht dat ze in korte tijd veel taken uitvoeren door de snelle aard van het moderne leven. Volgens studies zorgen vooral school, studie en werk voor druk en stress door een gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid. Verder zijn in dit land de hoge eisen die mensen aan zichzelf stellen, een buitensporig aantal verplichtingen en afspraken in de vrije tijd, sociale conflicten, en ziektes van naaste familieleden enkele van de belangrijkste bronnen van stress. Uiteindelijk is druk zeer individueel en kan door verschillende factoren veroorzaakt worden. Vaak spelen verschillende factoren een rol.

Ongeacht de redenen waarom je je gestrest voelt, is het van cruciaal belang om strategieën te ontwikkelen om met de situatie om te gaan. Wie voortdurend onder stress staat en niet in staat is met de stress om te gaan, loopt immers het risico op den duur ernstiger ziek te worden. In feite neemt het aantal dagen dat men van het werk verzuimt wegens psychische aandoeningen zoals Burnout of depressie al enkele jaren gestaag toe.

Wat doet een Mental trainer precies?

Een mentale trainer helpt mensen bij stressbeheersing en de ontwikkeling van emotionele en mentale kracht door hen professionele kennis en doelgerichte technieken aan te reiken. Professionele mentale coaching helpt mensen te leren hoe ze in het echte leven oplettender kunnen zijn en hoe ze in stressvolle situaties de nodige verdedigingsstrategieën kunnen gebruiken. Dit gebeurt in de context van professionele mentale coaching.

Gebieden waarop een mental coach behulpzaam kan zijn

Misschien is de term mentale coaching er een waarmee je vertrouwd bent door je vroegere ervaring in de sportwereld. Vooral in dit land vertrouwen voetbalteams al lang op de deskundigheid van mentale coaches om ook onder intense wedstrijddruk geconcentreerd te blijven. Anderzijds kunnen mentale coaches door hun inzet atleten helpen succes te boeken in allerlei verschillende sporten. Ze helpen de coachingstaf in allerlei sporten, waaronder traditionele sporten als voetbal, tennis en golf, maar worden ook steeds meer ingezet in e-sporten.

Wie geïnteresseerd is om Mental Coach te worden hoeft dat niet per se te doen om in de sportindustrie te werken om succes te hebben. Er zijn tegenwoordig talloze en uiteenlopende toepassingen die gebruikt kunnen worden:

rust wandelen in het bos Instab

Individuele en/of groepscoaching op deeltijdse of voltijdse basis als zelfstandig consultant

Werk krijgen bij bedrijven of overheidsinstanties
Werken in bedrijven die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en extern advies geven aan andere bedrijven
Werk veilig stellen bij onderwijsinstellingen of bij overheidsinstanties
Volgens de bewering maken steeds meer grote bedrijven gebruik van de diensten van mentale gezondheidscoaches in het kader van gezondheidsbevordering op de werkplek. Door training en begeleiding krijgen werknemers, vooral leidinggevenden, strategieën en technieken aangereikt om hen te helpen zo effectief mogelijk met stress om te gaan. Deze technieken omvatten onder meer speciale ontspanningstechnieken zoals progressieve spierontspanning, die hieronder beschreven worden. De consulten zijn bedoeld om het zelfvertrouwen te vergroten, het welzijn te bevorderen, de prestaties op peil te houden en de kans op langdurig ziekteverzuim ten gevolge van Burnout of andere geestesziekten te verkleinen.

De verantwoordelijkheden van een mental coach

Het doel van de coaching is je te helpen een nieuwe innerlijke houding te ontwikkelen en te leren hoe je op een zelfverzekerde en ontspannen manier met stressvolle situaties kunt omgaan, met behulp van de hulpmiddelen die je onderweg geleerd hebt. In tegenstelling tot levenscoaching, die een meer omvattende aanpak van het advieswerk hanteert, richt mentale coaching zich op de bijzonderheden van het omgaan met concrete alledaagse situaties die stress en te hoge eisen kunnen veroorzaken. Coaches behandelen met hun coachees, op verschillende momenten onderweg, allerlei kwesties, zoals de volgende:

  1. Identificeren van angst en belemmerend gedrag
  2. Overtuigingen
  3. Vaststellen van persoonlijke doelstellingen
  4. Verbetering van communicatievaardigheden (bijvoorbeeld in conflictgesprekken), conflictoplossing & slim onderhandelen, groter omgevingsbewustzijn, en constructief omgaan met uitdagingen.
  5. Motiverende ontspanningstechnieken, zoals autogene Training, wekken motivatie en ontspanning op.

Wat is het verschil tussen mentale coaching en mentale Training, en hoe begin je eraan?

Vaak worden de termen “mentale coaching” en “mentale training” door elkaar gebruikt. Een nader onderzoek van de termen en hun betekenissen brengt al de volgende belangrijke verschillen aan het licht.

Met “trainen” wordt bedoeld het repeteren van handelingen en manieren van denken door systematische herhalingen in plaats van ze gewoon uit te voeren. Verder is de relatie tussen de twee enigszins afstandelijk, want trainers worden in een positie van gezag geplaatst boven de persoon die getraind wordt. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de trainers om vooraf de geschikte trainingsmethoden te bepalen en het verloop van de trainingssessies te bepalen.

Bij “Coachen” is er niet zo’n kloof in de relatie; in plaats daarvan staan coaches en hun coachees op ooghoogte als ze samenwerken. Coachees moeten, onder andere, leren hoe ze zichzelf kunnen genezen door met terugwerkende kracht hun fouten te herstellen met behulp van psychotherapeutische maatregelen, zoals cognitief-gedragstherapie. Als gevolg daarvan spelen coaches de rol van waarnemer, analist en adviseur, en passen ze hun methoden aan elke individuele cliënt aan tijdens de hele mental coaching sessie.

Op grond hiervan zijn mental coaches typisch betrokken bij individuele coaching, terwijl mental coaches meer betrokken zijn bij groepscoachingssituaties.

In principe is de Opleiding tot mentaal coach bedoeld voor iedereen die kennis en vaardigheden wil verwerven in effectieve stressbeheersing en -management. Bovendien is er een groeiende belangstelling voor het coachen van mensen; mentale coaching helpt immers anderen bij het omgaan met complexe en stressvolle situaties. Wie baat hebben bij mental coach training zijn de volgende:

Sommige groepen mensen brengen al voorkennis en vaardigheden mee die nuttig kunnen zijn: bijvoorbeeld:

Mensen die werken op het gebied van bedrijfsgezondheidsmanagement werken in bedrijven.
Personeelswerkers zijn mensen die werken op het gebied van personeelszaken.
Gezondheids- en fitnesstrainer, en ook voedings- en gezondheidsconsulent
Naast het aanleren van basale coachingstechnieken is de Opleiding tot mentaal coach geschikt voor mensen die dit terrein willen betreden, maar op dit moment nog geen voorkennis op dit gebied hebben.

Dit zijn de kwalificaties die een mental coach moet bezitten.

Als mentaal coach moet je in de eerste plaats belangstelling hebben voor het onderwerp persoonlijkheidsontwikkeling, en een passie voor het werken met mensen.

Een zelfverzekerde uitstraling is vooral gunstig als je nog jong bent. Van oudere coaches wordt vaak aangenomen dat ze meer ervaring en dus meer bekwaamheid hebben, en daarom moet je er een punt van maken je vakbekwaamheid te tonen als je je loopbaan als coach begint.

Behalve een hoge mate van leerbereidheid zijn ook communicatieve vaardigheden essentieel voor het werk van een mental coach. Je moet je duidelijk en begrijpelijk kunnen uitdrukken, en je moet je betoog kunnen afstemmen op de behoeften van je publiek. Verder moet je verlangen jezelf voortdurend te verbeteren en je veronderstellingen in twijfel te trekken.

Anderzijds is een extraverte persoonlijkheid geen vereiste voor deze functie. In overleg worden stille mensen er vaak van overtuigd uitstekende luisteraars te zijn, omdat ze zichzelf niet onnodig op de voorgrond van de discussie of het debat dringen. Daardoor doe je tijdens je deelname aan de Training waardevolle coachende vaardigheden op. Je komt ook zelfverzekerd over en communiceert effectief.